Stevens SxS shotgun restoration

Stevens SxS shotgun restoration.